COMPANY VALUES

Kalite Politikamız

Kalite en genel anlamıyla bir varlığın, tanımlanmış ve beklenen gereksinmeleri karşılama yeteneğini belirten özelliklerinin bütünüdür. Kaliteyi yakalamak ancak Toplam Kalite Yönetimi ile sağlanabilir.

Toplam Kalite Yönetimi, kalite merkezli, bütün üyelerinin katılımı ve müşteri tatmini ile uzun vadeli başarıyı hedeflemiş, topluma ve bütün üyelerine yarar sağlama üzerine oturtulmuş bir yönetim anlayışıdır. Bugün giderek daha da zorlaşan, gerek iç pazarda gerekse dış pazarda mevcudiyetini korumanın tek yolu Toplam Kalite Anlayışını benimsemek, uygulamak ve etkinliğini sağlamakla mümkündür.

Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar San. ve Tic. A.Ş. üretimden, satış sonrası desteğe kadar tüm aşamalarda bu kalite standartlarını benimsemiş ve almış olduğu ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile kaliteye vermiş olduğu önemi göstermiştir.

Değerlerimiz

  • Kalite ve güvenilirlik,
  • Planlı ve programlı çalışmak,
  • Çevremiz ve iş arkadaşlarımızla sağlıklı iletişim kurmak,
  • Bütün çalışanlarımızla maksimum verim için işbirliği yapmak,
  • Tedbirli ve basiretli olmak,
  • Üretim tesisimizi örnek bir fabrika haline getirmek,
  • Üretim içinde işimizin ve işçimizin güvenliğini bir arada düşünmek,
  • Çağdaş bir yönetim sistemi oluşturmak,
  • Çevre ve insana duyarlı olmak,